Het intellectueel eigendom (Copyright) van onze ontwerpen, afbeeldingen, de bedrijfsnaam, merknamen, logo’s, website, etc. zijn juridisch vastgelegd in diverse akten en andere documenten, welke gedeponeerd zijn bij de daarvoor bevoegde instanties. We hebben het dan onder anderen over het auteursrecht, modelrecht en merkrecht indien noodzakelijk vastgelegd bij onder anderen Benelux Merkenbureau, KvK en notaris. Niets mag nagemaakt worden zonder onze toestemming!

Tegen elke inbreuk op onze bovengenoemde rechten zullen wij zonder aarzeling optreden. In het verleden hebben wij hierover diverse rechtzaken/juridische procedures gevoerd, waardoor voldoende jurisprudentie aanwezig is om ons recht te verdedigen.

Indien er een verzoek komt voor uitvoering door derden in licentie, zullen wij dit per casus wegen en dit vastleggen in een juridisch afgedekt document in overleg met de aanvrager. Zonder deze toestemming onzerzijds is kopiëren en/of (slaafs) nabootsen ten strengste verboden.

Elke foto van onze producten hier op de website mag je zonder toestemming van ons ( de auteursrechthebbende) kopiëren, vertonen, alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden zoals bijv. publicaties in tijdschriften en andere periodieke bladen, maar uitsluitend met vermelding van onze merknaam Wax Art Studio ®. De meeste foto’s kun je downloaden door met de rechtermuistoets op de foto te klikken. Indien dit niet lukt kun je contact opnemen met ons.

Voor opdrachten welke wij ontvangen, waarbij een afbeelding aangeleverd wordt aan Wax Art Studio/kaarsenboetiek.nl door de opdrachtgever, geldt dat Wax Art Studio er vanuit gaat dat de auteursrechten bij de opdrachtgever in het bezit zijn en dat deze ter beschikking worden gesteld voor de opdracht.
Opdrachtgever is gehouden iedere handeling na te laten, die een inbreuk betekent op een octrooi, auteursrecht, merkrecht of licentie. Namaak, nadruk of reproducties in welke zin dan ook is verboden. Niet alleen eigendommen van Wax Art Studio, maar ook van derden. Wax Art Studio aanvaart geen claims of aansprakelijkheid van derden hiervoor.

Voor uitgebreide informatie verwijzen we naar onze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Wax Art Studio the Netherlands.